Generelt

Generelt om SG-Atletik

Beregn BMI

BMI (Body Mass Index) - beregning

Indtast din vægt i kilogram og din højde i centimeter i nedenstående formular og tryk "Beregn" knappen (Venligst læs nedenstående note før beregning)

Din vægt (kg)
Din højde (cm)
Dit BMI


) //Visit JavaScript Kit (http://javascriptkit.com) for script //Credit must stay intact for use function ClearForm(form){ form.weight.value = ""; form.height.value = ""; form.bmi.value = ""; } function bmi(weight, height) { bmindx=weight/eval(height*height); return bmindx; } function checkform(form) { if (form.weight.value==null||form.weight.value.length==0 || form.height.value==null||form.height.value.length==0){ alert("\nPlease complete the form first"); return false; } else if (parseFloat(form.height.value) <= 0|| parseFloat(form.height.value) >=500|| parseFloat(form.weight.value) <= 0|| parseFloat(form.weight.value) >=500){ alert("\nReally know what you're doing? \nPlease enter values again. \nWeight in kilos and \nheight in cm"); ClearForm(form); return false; } return true; } function computeform(form) { if (checkform(form)) { yourbmi=Math.round(bmi(form.weight.value, form.height.value/100)); form.bmi.value=yourbmi; } return; } // -- done hiding from old browsers // ]]>

 

BMI OVERSIGT

Kategori BMI
Undervægtig Under 18.5
Normal vægt 18.5 to 24.9
Overvægtig 25 to 29.9
Kraftig 30 to 39.9
Meget kraftig 40 & over

 


Note: Denne formular er baseret på beregningen fra "Body Mass Index" og er kun ment som et eksempel. Yderligere information kan læses på linket.

This free script provided by JavaScript Kit


 

Beregn løbetid

Beregn løbstid

Her har du muligheden for at beregne en mulig sluttid på en distance med udgangspunkt i en løbet tid.

Basis distance:

 

Indtast tid
timer
minutter
sekunder

Beregnet resultat
Marathon
10,000 meter
5000 meter
3000 meter
1500 meter
800 meter
400 meter

* begrænset nøjagtighed
** kan ikke beregnes nøjagtigt


 

 

Beregn en dato

1. abysmal pigasus site of JavaScript, DHTML, ...

) function setToday() { var now = new Date(); var day = now.getDate(); var month = now.getMonth(); var year = now.getYear(); if (year < 100) { year += 1900; } // else { year += 2000; } this.focusDay = day; document.calControl.month.selectedIndex = month; document.calControl.year.value = year; displayCalendar(month, year); } function isFourDigitYear(year) { if (year.length != 4) { alert ("Sorry, the year must be four-digits in length."); document.calControl.year.select(); document.calControl.year.focus(); } else { return true; } } function selectDate() { var year = document.calControl.year.value; if (isFourDigitYear(year)) { var day = 0; var month = document.calControl.month.selectedIndex; displayCalendar(month, year); } } function setPreviousYear() { var year = document.calControl.year.value; if (isFourDigitYear(year)) { var day = 0; var month = document.calControl.month.selectedIndex; year--; document.calControl.year.value = year; displayCalendar(month, year); } } function setPreviousMonth() { var year = document.calControl.year.value; if (isFourDigitYear(year)) { var day = 0; var month = document.calControl.month.selectedIndex; if (month == 0) { month = 11; if (year > 1000) { year--; document.calControl.year.value = year; } } else { month--; } document.calControl.month.selectedIndex = month; displayCalendar(month, year); } } function setNextMonth() { var year = document.calControl.year.value; if (isFourDigitYear(year)) { var day = 0; var month = document.calControl.month.selectedIndex; if (month == 11) { month = 0; year++; document.calControl.year.value = year; } else { month++; } document.calControl.month.selectedIndex = month; displayCalendar(month, year); } } function setNextYear() { var year = document.calControl.year.value; if (isFourDigitYear(year)) { var day = 0; var month = document.calControl.month.selectedIndex; year++; document.calControl.year.value = year; displayCalendar(month, year); } } function displayCalendar(month, year) { month = parseInt(month); year = parseInt(year); var i = 0; var days = getDaysInMonth(month+1,year); var firstOfMonth = new Date (year, month, 1); var startingPos = firstOfMonth.getDay(); days += startingPos; document.calButtons.calPage.value = " Sø Ma Ti On To Fr Lø"; document.calButtons.calPage.value += "\n --------------------"; for (i = 0; i < startingPos; i++) { if ( i%7 == 0 ) document.calButtons.calPage.value += "\n "; document.calButtons.calPage.value += " "; } for (i = startingPos; i < days; i++) { if ( i%7 == 0 ) document.calButtons.calPage.value += "\n "; if (i-startingPos+1 < 10) document.calButtons.calPage.value += "0"; document.calButtons.calPage.value += i-startingPos+1; document.calButtons.calPage.value += " "; } for (i=days; i<42; i++) { if ( i%7 == 0 ) document.calButtons.calPage.value += "\n "; document.calButtons.calPage.value += " "; } document.calControl.Go.focus(); } function getDaysInMonth(month,year) { var days; if (month==1 || month==3 || month==5 || month==7 || month==8 || month==10 || month==12) days=31; else if (month==4 || month==6 || month==9 || month==11) days=30; else if (month==2) { if (isLeapYear(year)) { days=29; } else { days=28; } } return (days); } function isLeapYear (Year) { if (((Year % 4)==0) && ((Year % 100)!=0) || ((Year % 400)==0)) { return (true); } else { return (false); } } // ]]>

Vælg-en-Måned

Her har du muligheden for finde en dato tilbage eller frem i tiden.

 

Platforms and Open Standards

Joomla! runs on any platform including Windows, most flavours of Linux, several Unix versions, and the Apple OS/X platform. Joomla! depends on PHP and the MySQL database to deliver dynamic content.

The minimum requirements are:

  • Apache 1.x, 2.x and higher
  • PHP 4.3 and higher
  • MySQL 3.23 and higher
It will also run on alternative server platforms such as Windows IIS - provided they support PHP and MySQL - but these require additional configuration in order for the Joomla! core package to be successful installed and operated.