Løberuter

Løberuter

 

Alle ruter nedenfor er opmålt efter de retningslinier som DAF foreskriver.
Målingerne er foretaget af Niels "Niller" Christiansen, som er autoriseret opmåler.

Rute

Strækning Antal km
1 Hallen - Skovvej - Sankt Jørgensvej - A.P. Møllersvej - Joh. Jørgensensvej - Hallen 3,0
2 Hallen - Skovvej - Sankt Jørgensvej - Kogtvedvej - Wandallsvej - Ryttervej - Joh. Jørgensvej - Hallen 4,5
3 Hallen - Skovvej - Sankt Jørgensvej - Kogtvedvej - Wandallsvej - Ryttervej - Joh. Jørgensensvej - 5. Maj Plads - Vestergade - Marievej - Hallen 5,2
4 Hallen - Skovvej - Høje Bøgevej - Skovsbovej - Wandallsvej - Strandhuse - Brydegårdsvej - Sankt Jørgensvej - Voldgade - Centrumplads -Skolegade - Dronningemaen - Enghavevej - Vestergade - Joh. Jørgensensvej - Hallen 7,0
5 Hallen - Skovvej - Sankt Jørgensvej - Kogtvedvej - Wandallsvej - Ryttervej - Fåborgvej - Cykelsti til Ford Odensevej - Grønnemosevej - Cykelsti langs Ring Nord til Danisco - Rødeledsvej - Belvedere - Vestergade - Joh. Jørgensensvej - Hallen 10,0
6 Hallen - Joh. Jørgensensvej - A.P. Møllersvej - Ole Rømersvej - Fåborgvej - Ryttervej - Wandallsvej - Strandhuse - Brydegårdsvej - Sank Jørgensvej - Voldgade - Centrumpladsen - Skolegade - Dronningemaen - Enghavevej - Vestergade - Mølmarksvej - 5. Maj Plads - Ole Rømersvej -  Joh. Jørgensensvej til McDonald - Hallen 10,5
7 Hallen - Skovvej - Sankt Jørgensvej - Kogtvedvej - Wandallsvej - Ryttervej - Fåborgvej - Cykelsti til Ford Odensevej - Grønnemosevej - Cykelsti langs Ring Nord til Danisco - Nordre Ringvej - Porthusvej - Tværvej - Mellemvej - Mølmarksvej - 5. Maj Plads - Ole Rømersvej - Joh. Jørgensensvej - Hallen 11,5
8 Hallen - Sti til Vestergade - Dronningemaen - Dronningeholmsvej - Ørkildsgade - Cykelsti til Egenappevej - Sti til Holmdruphuse - Skovmøllevej - Huusomvej - Jernbanestien til Den Gl. Smedie - Gl. Hestehauge - Sti gennem Christiansminde til Østre Havnevej - Nyborgvej - Ørkildsgade - Dronningeholmsvej - Enghavevej - Vestergade - Joh. Jørgensensvej - Hallen 15,3
9 Hallen - Sti til Vestergade - Dronningemaen - Dronningeholmsvej - Ørkildsgade - Jernbanestien til Den Gl. Smedie - Thurødæmningen - Til højre af sti langs stranden - Grønnevej - Måroddevej til stranden - Langs vandet til Gambøtvej - Gambøtvej - Søndervej - Tuborgvej - Mejerivej - Sti langs vandet til dæmningen - Myrehøjvej - Sti gennem Christiansminde til Østre Havnevej - Nyborgvej - Ørkildsgade - Dronningeholmsvej - Enghavevej - Vestergade - Joh. Jørgensensvej - Hallen 16,0
10 Hallen - Sti til Vestergade - Dronningemaen - Dronningeholmsvej - Ørkildsgade - Jernbanestien til Den Gl. Smedie - Thurødæmningen - Til højre af sti langs stranden - Grønnevej - Måroddevej til stranden - Langs vandet til Gambøtvej - Gambøtvej - Søndervej - Flagebakken - Smørmosevej - Gyldenstensvej - Flagebakken til Nordvej - Nordvej  - Mejerivej - Sti langs vandet til dæmningen - Myrehøjvej - Sti gennem Christiansminde til Østre Havnevej - Nyborgvej - Ørkildsgade - Dronningeholmsvej - Enghavevej - Vestergade - Joh. Jørgensensvej - Hallen 21,0
11 Hallen - Sti til Vestergade - Dronningemaen - Dronningeholmsvej - Ørkildsgade - Jernbanestien ud over Egenappevej til Holmdruphusevej - Skovmøllevej - Skårup Tværvej - Ulkens Dal - Skårupørevej - Skårupøre Strandvej - Skovmøllevej - Huusomvej - Jernbanesti - Ørkildsgade - Dronningeholmsvej - Enghavevej - Vestergade - Joh. Jørgensensvej - Hallen 22,0
12 Hallen - Sti til Vestergade - Dronningemaen - Dronningeholmsvej - Bregnedalsvej - Belvedere - Rødeledsvej - Ndr. Ringvej - Porthusvej - Over Ring Nord - Sti til Tved Skovhave - Brændeskovvej til krydset i Brændeskov - T. H. af Løkkevej - T.H. af Sortemosevej til Ørbækvej - Kilenvej gennem Brudager - T.H. af Sognevej - T.H. af Klingstrupvej til Skårup - Lige over krydset af Østergade - T.H. af Kirkebakken - Skårup Vestergade til Nyborgvej - T.H. af Nyborgvej - T.V. ad Skovmøllevej - T.H. ad Holmdruphuse - T.V. fra Holmdruphuse til Jernbanestien - Jernbanestien - Ørkildsgade - Dronningeholmsvej - Enghavevej - Vestergade - Joh. Jørgensensvej - Hallen 28,0
13 Hallen - Skovvej - Sundbrovej - Til højre ad Bjernemarksvej - T.h. ad Vornæsvej - T.v. ad Søren Lolksvej - Knasterhovvej - T.h. Skaregårdsvej - T.h. Skovballevej - T.v. Monnetvej - T.v. Vårøvej - Lundbyvej - Nørreskovvej - Slotsalleeen - Eskærvej - Sundbrovej - Skovvej - Hallen 33,6